ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
3
9
12
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
25
39
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
49
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...