ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
15
9
24
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
42
31
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
40
97
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...