ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
21
19
40
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
54
45
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
64
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...