ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคึมข่า ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
32
31
63
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
5
0
5
1
ม.3
4
0
4
1
รวมมัธยมต้น
13
4
17
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
41
96
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...