ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
5
10
15
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
45
36
81
6
ม.1
5
2
7
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
17
13
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
59
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...