ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนทอง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
11
28
1
อบ.3
12
17
29
1
รวม อบ.
29
28
57
2
ป.1
17
7
24
1
ป.2
16
18
34
2
ป.3
18
22
40
2
ป.4
32
16
48
2
ป.5
15
19
34
1
ป.6
17
17
34
1
รวมประถม
115
99
214
9
ม.1
14
11
25
1
ม.2
23
15
38
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
47
34
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
191
161
352
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...