ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
10
31
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
35
22
57
2
ป.1
16
19
35
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
20
20
40
2
ป.4
23
23
46
2
ป.5
19
25
44
2
ป.6
28
15
43
2
รวมประถม
121
117
238
10
ม.1
13
11
24
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
35
34
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
191
173
364
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...