ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
5
13
18
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
35
42
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
55
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...