ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหมู ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
1
4
5
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
23
19
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
24
56
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...