ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
13
27
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
27
22
49
2
ป.1
19
9
28
2
ป.2
15
21
36
2
ป.3
19
12
31
1
ป.4
19
19
38
2
ป.5
20
20
40
2
ป.6
18
15
33
1
รวมประถม
110
96
206
10
ม.1
18
9
27
1
ม.2
24
17
41
2
ม.3
9
11
20
1
รวมมัธยมต้น
51
37
88
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
188
155
343
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...