ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
3
14
17
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
40
57
97
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
6
12
18
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
20
22
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
98
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...