ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
66
49
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
66
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...