ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
38
25
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
36
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...