ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
34
30
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
40
81
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...