ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
4
4
8
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
1
7
8
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
9
0
9
1
รวมประถม
21
22
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
26
51
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...