ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
4
12
16
1
รวม อบ.
15
24
39
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
13
11
24
2
รวมประถม
58
61
119
7
ม.1
11
10
21
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
14
11
25
2
รวมมัธยมต้น
33
29
62
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
114
220
13
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...