ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนค้อ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
5
0
5
1
รวม อบ.
6
1
7
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
4
0
4
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
20
14
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
15
41
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...