ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวดงหนองคลอง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
36
34
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
42
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...