ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
40
40
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
49
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...