ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
49
58
107
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
10
12
22
1
ม.3
15
4
19
1
รวมมัธยมต้น
35
21
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
94
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...