ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
6
7
13
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
0
7
7
1
ป.3
1
0
1
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
15
14
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
21
42
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...