ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
2
11
13
1
รวมประถม
33
46
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
55
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...