ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแคน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
17
7
24
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
39
41
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
48
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...