ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
2
12
14
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
9
16
25
1
รวมประถม
49
69
118
6
ม.1
14
7
21
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
11
4
15
1
รวมมัธยมต้น
30
16
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
100
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...