ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
1
1
2
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
2
0
2
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
3
4
7
3
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
4
5
9
5
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...