ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
0
0
0
0
ป.2
7
3
10
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
0
3
3
1
รวมประถม
12
10
22
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
13
28
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...