ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสียว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
9
14
23
3
ป.1
1
4
5
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
21
25
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
39
69
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...