ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวตะพาน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
23
22
45
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
9
16
25
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
8
17
25
1
รวมประถม
64
63
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
85
172
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...