ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
19
36
2
อบ.3
23
33
56
3
รวม อบ.
40
52
92
5
ป.1
29
23
52
3
ป.2
18
26
44
3
ป.3
25
22
47
3
ป.4
36
34
70
3
ป.5
34
35
69
3
ป.6
27
30
57
2
รวมประถม
169
170
339
17
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
222
431
22
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...