ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
7
0
7
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
35
20
55
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
18
22
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
55
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...