ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
65
47
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
62
140
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...