ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
48
44
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
58
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...