ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
1
6
7
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
21
28
49
6
ม.1
1
2
3
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
10
8
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
45
85
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...