ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแยหนองแคน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
27
20
47
3
ป.1
5
11
16
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
46
50
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
70
143
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...