ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุงชัย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
53
46
99
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
18
11
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
65
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...