ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
22
51
2
อบ.3
26
28
54
2
รวม อบ.
55
50
105
4
ป.1
24
23
47
3
ป.2
29
24
53
2
ป.3
18
35
53
2
ป.4
24
36
60
2
ป.5
21
28
49
2
ป.6
22
27
49
2
รวมประถม
138
173
311
13
ม.1
24
25
49
2
ม.2
18
18
36
2
ม.3
35
27
62
2
รวมมัธยมต้น
77
70
147
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
270
293
563
23
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...