ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำท่วม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
24
15
39
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
53
57
110
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
13
4
17
1
รวมมัธยมต้น
33
18
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
90
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...