ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
1
10
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
22
23
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
29
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...