ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาอุดม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
2
3
5
1
ป.1
4
5
9
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
23
20
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
23
48
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...