ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ขี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
13
13
26
1
ป.1
16
11
27
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
68
74
142
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
16
5
21
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
35
16
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
103
219
10
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...