ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
244
368
612
16
ม.2
278
347
625
16
ม.3
266
365
631
16
รวมมัธยมต้น
788
1,080
1,868
48
ม.4
191
360
551
15
ม.5
186
344
530
15
ม.6
185
378
563
15
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
562
1,082
1,644
45
รวมทั้งหมด
1,350
2,162
3,512
93
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...