ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
59
102
4
ม.2
51
57
108
4
ม.3
65
51
116
4
รวมมัธยมต้น
159
167
326
12
ม.4
47
70
117
4
ม.5
38
55
93
4
ม.6
30
35
65
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
115
160
275
10
รวมทั้งหมด
274
327
601
22
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...