ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
67
51
118
4
ม.2
58
58
116
4
ม.3
52
31
83
4
รวมมัธยมต้น
177
140
317
12
ม.4
33
34
67
2
ม.5
35
33
68
3
ม.6
35
49
84
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
103
116
219
9
รวมทั้งหมด
280
256
536
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...