ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
60
109
4
ม.2
68
50
118
4
ม.3
59
61
120
4
รวมมัธยมต้น
176
171
347
12
ม.4
36
56
92
4
ม.5
30
35
65
2
ม.6
33
32
65
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
99
123
222
9
รวมทั้งหมด
275
294
569
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...