ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
50
95
3
ม.2
58
33
91
3
ม.3
38
43
81
3
รวมมัธยมต้น
141
126
267
9
ม.4
30
50
80
2
ม.5
19
40
59
2
ม.6
26
36
62
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
75
126
201
6
รวมทั้งหมด
216
252
468
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...