ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
60
28
88
3
ม.2
43
45
88
3
ม.3
44
47
91
3
รวมมัธยมต้น
147
120
267
9
ม.4
17
42
59
2
ม.5
26
35
61
2
ม.6
25
35
60
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
112
180
6
รวมทั้งหมด
215
232
447
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...