ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
48
93
3
ม.2
46
41
87
3
ม.3
49
51
100
3
รวมมัธยมต้น
140
140
280
9
ม.4
40
29
69
2
ม.5
19
32
51
2
ม.6
24
31
55
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
83
92
175
6
รวมทั้งหมด
223
232
455
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...