ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาวังวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
41
76
4
ม.2
43
39
82
4
ม.3
35
27
62
4
รวมมัธยมต้น
113
107
220
12
ม.4
13
24
37
2
ม.5
17
16
33
2
ม.6
15
26
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
45
66
111
6
รวมทั้งหมด
158
173
331
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...