ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
20
56
3
ม.2
37
29
66
4
ม.3
43
25
68
4
รวมมัธยมต้น
116
74
190
11
ม.4
11
15
26
2
ม.5
12
11
23
2
ม.6
20
13
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
39
82
6
รวมทั้งหมด
159
113
272
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...