ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนายมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
58
30
88
3
ม.2
46
35
81
3
ม.3
32
54
86
3
รวมมัธยมต้น
136
119
255
9
ม.4
15
18
33
1
ม.5
16
22
38
1
ม.6
18
15
33
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
49
55
104
3
รวมทั้งหมด
185
174
359
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...