ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
23
43
1
ม.2
18
14
32
1
ม.3
12
16
28
1
รวมมัธยมต้น
50
53
103
3
ม.4
13
19
32
1
ม.5
11
13
24
1
ม.6
6
12
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
44
74
3
รวมทั้งหมด
80
97
177
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...