ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
160
168
328
9
ม.2
103
155
258
8
ม.3
98
150
248
8
รวมมัธยมต้น
361
473
834
25
ม.4
65
176
241
8
ม.5
97
144
241
8
ม.6
70
173
243
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
232
493
725
24
รวมทั้งหมด
593
966
1,559
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...