ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลือวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
40
23
63
3
ม.2
34
30
64
3
ม.3
26
30
56
3
รวมมัธยมต้น
100
83
183
9
ม.4
22
10
32
3
ม.5
12
26
38
3
ม.6
14
28
42
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
48
64
112
9
รวมทั้งหมด
148
147
295
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...